Saturday, January 14, 2012

தண்டனை

IndiBlogger - The Indian Blogger Community
பிழை இருந்தது மன்னன் தீர்ப்பில்
விலை தந்தது மதுரை மாநகரம்
நிழலை போல் தொடருமே எந்நாளும்
தவறின் பின்னே தவறாத தண்டனை

No comments:

Post a Comment

IndiBlogger - The Indian Blogger Community