Thursday, January 31, 2013

உயிரே

IndiBlogger - The Indian Blogger Community உடம்பு எங்கே
தேடுது உயிர்
எரிந்து போனதா
புதைந்து போனதா
நீரில் மூழ்கியதா
வல்லூறு தின்றதா
பஞ்சபூதத்தில் கரைந்ததா
பிரியா விடை பெற்றதா
பிறக்குமா மீண்டுமது
தேடுவதை நிறுத்து
பறந்து செல் உயிரே
பிரபஞ்சம் காத்திருக்கு
பிணியறுக்கும் நேரமிது
பெருவெளியில் கலந்துவிடு

விஸ்வரூபம்

IndiBlogger - The Indian Blogger Community துரும்பு இவள்
துன்புறுத்தலாம்
வக்கில்லாதவள்
வதைக்கலாம்
திக்கில்லாதவள்
துரத்தலாம்
இதுதானே உனது கணிப்பு
அதில் அளவில்லா களிப்பு
விதை தான் சிறியது
விருட்சமோ பெரியது
சின்னப்பயலே தெரியாதா
சின்னவள் பலம் புரியாதா
எரிமலையை தீண்டாதே
கடும்புயலை தூண்டாதே
நாகத்தை சீண்டாதே
நஞ்சை கக்க வைக்காதே
விடியலை நானும் தேடட்டுமா
புதிய பாதையை வகுக்கட்டுமா
குனிந்த தலையை நிமிர்த்தட்டுமா
விஸ்வரூபம்தனை காட்டட்டுமா
வெப்பத்தை நீயும் தாங்குவாயா
வெந்து பின் புதிதாய் எழுவாயா

Saturday, January 19, 2013

Just soap will do

IndiBlogger - The Indian Blogger CommunityFrom today's(20-1-2013) 'The health files' of the magazine section of The Hindu:
Q: Our paediatrician told me that using antimicrobial soaps and over-sanitising our house could give my 4-year-old son asthma later in life. Is he kidding?
Ans: Bacteria-even disease-causing bugs- are important for good health. The indiscriminate annihilation of those little creatures may deny a young one's developing immune system the opportunity to meet its adversaries and build its germ-fighting muscles properly.
That's the so-called hygiene hypothesis in a nutshell: Lack of exposure to some germs weakens the immune system, allowing certain parts to overdevelop unchecked. The result is autoimmune diseases in which immune system cells designed to battle invading bacteria decide, like bored delinquents, that they've got to get some action somewhere, and kill off the body's own healthy cells. That's what happens in diseases like type 1 diabetes(insulin producing beta cells are killed) and Hashimoto's(thyroid-hormone producing cells die); and allergic asthma.
As the use of home-cleaning products and soaps containing an antimicrobial chemical called triclosan has gone up in the past 40 years, reported cases of asthma have almost tripled. Now researchers at John Hopkins have found a significant association between children's allergies and exposure to antimicrobial agents in toothpastes, soaps and cosmetics. One other downside of our bug-killing spree and antibiotic overuse is the altered balance of our intestinal bacteria that evolved over centuries to help protect our bodies.
What's the solution? Soap(without anti-bacterials) and water is just as effective as fancied sterilisers. Unlike antimicrobials that may trigger antibiotic resistance, soap does its job and the battle is over, until the next time you need to wash your hands.

மலரும் நினைவுகள்

IndiBlogger - The Indian Blogger Community மலரும் நினைவுகள்: இந்த விளையாட்டை எத்தனை பேர் விளையாடியிருக்கிறீர்கள்? பாட்டி வீட்டில் கூடும் சிறுவர் சிறுமியரின் சுவையான விளையாட்டு- ஒருவரை முதுகை நிமிர்த்தி குப்புற படுக்க வைத்து மீதியுள்ளோர் அவர் முதுகின் மேல் உள்ளங்கையை விரித்து வைக்க ஒரு தலைவர் ஏதாவது ஒரு சிறு பொருளை(கல், பட்டன், சோவி, புளியங்கொட்டை போல ஏதாவாது ஒன்று) வரிசையாக ஒவ்வொரு கையிலும் வைத்து எடுத்து கடைசியில் ஒரு கையில் வைத்துவிட்டு படுத்திருப்பவரை எழுப்பி யார் கையில் பொருள் இருக்கிறது என்று ஊகிக்கச் சொல்வதுதான் விளையாட்டு- இதை விளையாடும் போது பாடும் பாடல்:
அடுப்பில கிடந்த முதுக்கம்பழத்த யார் எடுத்தா?
காமன் எடுத்தான்
காமன் தலைல கொள்ளி வைக்க
உருண்டேன் திரண்டேன்
என்று பாடிக் கொண்டே அனைவரும் ஒரே மாதிரி கைகளை மூடிக் கொண்டு கைகளை தேய்த்து உருட்டுவதும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியவர் ஊகிக்க திணறுவதும் செம்ம ஜாலியாக இருக்கும்.
IndiBlogger - The Indian Blogger Community