Monday, October 12, 2015

உயர்வு தாழ்வு

IndiBlogger - The Indian Blogger Community உயர்வு தாழ்வு வராது பிறப்பில்
வளராது வளத்தில் கல்வியில்
தண்ணீர் மட்டத்து தாமரையாய்
நிமிர்ந்து நிற்கும் நல்லொழுக்கத்தால்

No comments:

Post a Comment

IndiBlogger - The Indian Blogger Community