Monday, March 4, 2013

அறிவோமா

IndiBlogger - The Indian Blogger Community அரவணைப்போம் உலகமயமாக்கலை
பழகுவோம் கன்னாபின்னா கலைகளை
விதைத்திடுவோம்  மலட்டு விதைகளை
அடைப்போம் உள்நாட்டு சிறு வணிக வழிகளை
வேடிக்கைப் பார்ப்போம் பழுக்கும் பிஞ்சுகளை
அறிவோமா அழிக்க வந்த இந்த மாயசுழலை

No comments:

Post a Comment

IndiBlogger - The Indian Blogger Community