Monday, May 2, 2011

கோவில்கள்

IndiBlogger - The Indian Blogger Community
மாம்பழத்தையும் நாரதர் பகடையாக்க
பரமசிவன் குடும்பத்தில் தகராறு
பந்தயம் பாகப்பிரிவினை பிரச்சினை
பக்தர்க்கு கோவில்கள் பஞ்சமில்லை

No comments:

Post a Comment

IndiBlogger - The Indian Blogger Community