Sunday, November 14, 2010

தவறன்றோ

IndiBlogger - The Indian Blogger Community
தவறன்றோ மேற்கில் சூரிய உதயம் தேடல்
கருத்த பாறாங்கல்லில் நார் உரிக்க எண்ணுதல்
வஞ்சகர் நெஞ்சில் ஈரம் சுரக்கக் காத்திருத்தல்
தீர்வுகள் காலத்தே வருமென நம்பாதிருத்தல்

No comments:

Post a Comment

IndiBlogger - The Indian Blogger Community