Wednesday, March 17, 2010

இனிப்பானது

ரகசியந்தான் எல்லாமே இவ்வுலகில்
யாருக்கு யாரென்பது தெரியாது
எவ்வளவு ஆயுளென்றும் தெரியாது
என்று எந்த இடத்தில் வசிப்போம்
எங்கே வாழ்வின் மகிழ்வறியோம்
புலன்களின் போக்கறியோம்
வளங்களின் பொருளறியோம்
இயற்கையின் வலியறியோம்
ஆராய்ச்சியின் இலக்கறியோம்
அடுத்த நிமிட நடப்பறியோம்
பிரபஞ்ச எல்லையறியோம்
எண்ணங்களின் ஆழமறியோம்
ரகசியங்களின் ரகசியமறியோம்
இதுதானே வாழ்வில் இனிப்பானது!

No comments:

Post a Comment

IndiBlogger - The Indian Blogger Community